Sayın Ali EROĞLU ile TVHB’nin 48. Dönemi Hakkında Kısa Bir Söyleşi

Sayın Ali EROĞLU ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyin 48. dönemi hakkında kısa bir söyleşi yaptık. İyi seyirler.