Sahte Veteriner Hekim Hapis Cezası Aldı

Meslek odası olarak katılma talebimizin reddedilmesi üzerine hukukçularımızca haricen takip edilen, Adalar Asliye Ceza Mahkemesi 2020/9 E. sayılı davanın duruşmasında, sanık ………..aleyhine 5 ay hapis 4 gün adli para cezası verilmesine ve bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Tarafımızca, mahkemece takdir edilen bu ceza az bulunmuş olup hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilmiştir. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

Duruşma Tutanağı

Kaynak İstanbul Veteriner Hekimleri Odası