Bolu’da Şap Aşılamaları Tamamlandı

“Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı” kapsamında 2021 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası Bolu İlinde tamamlandı. Program kapsamında ilde bulunan 131.750 adet büyükbaş hayvan aşılandı.

Şap aşılamasının yanı sıra hayvanlarda abortlarla karakterize aynı zamanda insanlara da geçen bir hastalık olan brucella hastalığına karşı 28.600 adet yeni doğan dişi büyükbaş hayvana da brucella aşısı yapıldı.

Hayvan yetiştiriciliğinde tedaviden ziyade koruyucu uygulamaların önemi daha fazla olup gerçekleştirilen bu koruyucu aşı uygulamaları sayesinde ekonomik kayıpları en aza indirmek hedeflenmektedir. Bu yüzden yetiştiricilerin tüm hayvanlarına hasta olmadan aşı yaptırmaları önem arz etmektedir.