Tekrar Düşünelim; Dünya Çevre Günü

Artık frene basıp, yavaşlamalıyız ve etrafımıza bir bakmalıyız… Öyle değil mi?

1972 Yılından bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve artık ülkemizde de 5 Haziran’ın içindeki hafta Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanıyor.

2022 Yılının sloganı: “Tek Bir Dünya”, evet hepimiz için “tek bir dünya” var. Hepimiz derken tüm insanlardan bahsetmedim; insanlar, hayvanlar, bitkiler ve hatta bilmediğimiz tüm canlılar…

Varolan bu “Tek Bir Dünya” için üreticilerden, tüketicilere tüm her kesim, davranışlarını sağduyulu bir şekilde değiştirmelidir. Aksi halde “geri dönüşü zor değişimlere” ayak uyduramayacağız ve pandemiler peşi peşine gelecektir.

Arıcılık Okulu Platformun’dan Dr. Adem Turan; çevre, halk ve hayvan sağlığına bütüncül bakan “Tek Sağlık” yaklaşımı ile farklı branşlardaki bilim insanlarını (multi/interdisipliner) bir araya getirmeli ve etkili adımlar atılmasını vurguladı. Ayrıca bu amaçla farkındalık çalışmalarına her zaman ve her yerde tüm imkanları seferber ederek etkinlikler düzenlemekte olduklarını belirtti. Bu amaçla Türkiye Çevre Hafta münasebetiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Naciye Somuncu Demşr ve 30 öğretmen adayı ile “Sınıf Dışı Öğretim” kapsamında ARICILIK OKULU’nda arılar hakkında uygulamalı eğitim ve farkındalık çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada Anadolu Coğrafyasının bitki ve gen kaynağı açısından zenginliğine değinilerek, bal arılarının insan hayatındaki önemine değinen Dr. Adem Turan sözlerine devam etti: genç öğretmenlerin meslek hayatlarında arılar için farkındalık oluşturacaklarına dair söz vermelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Arıcılık Okulu’ndan Veteriner Hekim Mustafa Tuncer, çevre konusunda Birleşmiş Milletler’in belirlediği aşağıdaki 3 temel sorunu gündeme taşıyarak sözlerine son verdi.

  1. İklim değişikliği; insanın ve doğanın uyum sağlayamayacağı kadar hızla devam ediyor.
  2. İnsanoğlunun baskıları ile habitat kaybı ve bunun ardından tahminen 1 milyon tür yok olmakla tehdit ediliyor.
  3. Kirlilik; havayı, toprağı ve suyu zehirlemeye devam ediyor.

Yazar: Dr. Adem TURAN