BİLİYOR MUSUNUZ? (Video)

BİLİYOR MUSUNUZ?

Covid-19, Maymun Çiçeği gibi hastalıklar zoonoz niteliktedir. Zoonozların hayvan insan geçişli hastalıklar olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

İnsanlarda hastalık yapıcıların %60’ından fazlasının Zoonoz karakterde olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

Yeni ortaya çıkan hastalıkların %75’inin zoonotik karakterde olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

Zoonoz etkenlerin %80’inin potansiyel biyoterör etkenleri arasında yer aldığını BİLİYOR MUSUNUZ?

Tüm bunlar buzdağının sadece görünen yüzü… BİLİYOR MUSUNUZ?

Sizi tüm bu hastalıklardan ancak ve ancak Veteriner Hekimler koruyabilir. Ancak sağlığın temel ögesi olan veteriner hekimler ülkemizde ayrımcılığa uğramakta, sağlık sınıfı haklarından mahrum bırakılmaktadır. BU ADALETSİZLİĞE DUR DE!