Bolu Üretiyor Destekler Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerimizin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destekler devam ediyor. Bu kapsamda sürü büyütme ve yenileme desteği, Çiğ Süt Desteği ve Hayvan hastalıkları tazminat desteği olmak üzere Bolu üreticimize 3 Milyon lira destek ödemesi 1 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılmıştır.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Müdürü İzzet MURAT;

“Üretim ve üretenin yanında yer almak, gıda arzının devamlılığı dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bakanlığımızın yıllardan beri süregelen üretim ve üretici odaklı desteklemeleri ile üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer almıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz (Cuma) saat 18 itibariyle üreticilerimize ödenmeye başlanan hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

Sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında 384 üreticimize1.289.250 TL,

Çiğ Süt desteği kapsamında 3750üreticimize 1.409.439 TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 27 hayvan için 342.986 TL,

olmak üzere toplamda yaklaşık 3,04 Milyon TL destek ödemesi üreten Bolumuzun üreten çiftçilerine hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Destek ödemeleri, 1 Temmuz saat 18.00’den sonra,

olmak üzere üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.

Üreten Bolu’muzun üreten çiftçilerine hayırlı ve bereketli olsun” dedi.