İstanbul VHO’nun “Petshoplar” hakkındaki basın açıklaması

BASIN ve KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Petshopların Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Sanatkarları Federasyonu’na bağlandığı yolundaki haberler kamuoyunda tepkiye neden olmuş, meslek mensupları açısından da tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı söylenen söz konusu genelgeye ulaşamamakla birlikte, ilgili meslek mensupları ve açıklamayı yapan meslek odası yöneticileri ve petshopların sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerden anladığımız; Öncelikle bu uygulama yeni değil zaten uzun süreden beri uygulanmaktadır. Meslek odası olmayan meslek grupları Esnaf Birlikleri altında çeşitli meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Nitekim bundan önce de petshop işletmeleri çiçekçiler, manavlar, balıkçılar meslek odalarına bağlı olarak çalışmaktaydılar. Verilen bilgilere göre ticari kayıt yapan petshop işletmeleri birlikler tarafından odalar arasında dağıtılmaktadır. Kasaplar odası da bu odalardan biridir. Yani petshop esnafının üye olduğu birden fazla mesleki kurum vardır. Diğer taraftan ruhsatlandırma ve resmi denetim açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bilindiği üzere petshopların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ilgili mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Veteriner hekimlik hizmetleri ve mesleğimiz açısından ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ancak ülkemizde son zamanlarda her alanda yaşanan yönetim karmaşası bu alanda da yaşanmış, ilgisiz kurumların özellikle toplum sağlığıyla ilgili alanlarda yetki ve sorumluluk sahibi yapıldığı bir kez daha görülmüş, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmıştır. Faaliyet alanı gıda değeri hayvanlar olan bir mesleki kuruluşla (kasaplar odası)   kedi köpek, kanatlı ve balık ile ilgili ürünlerin satıldığı işletmelerin ilişkilendirilmesi tepki çekmiştir. Yeri gelmişken uyarmak isteriz ki; Petshoplar çevre sağlığı, toplum sağlığı ve hayvan sağlığı açısından çok ciddiyetle denetlenmesi, yönetilmesi gereken işletmelerdir.

Farklı faaliyet alanları olan petshop esnafının örgütlenme isteği demokratik hak olmakla birlikte,  söz konusu hayvan, çevre ve insan sağlığı olduğunda çok dikkatli adımlar atılmasını öneriyoruz. Düzenlemeler yapılırken bilimi temel alan ilgili meslek örgütlerinin bilgisine başvuran yaklaşımlar hepimizin yararına olacaktır. Saygılarımızla

Prof. Dr. Murat Arslan
İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı