Sivrisinekler, ölümcül bazı hastalıkların taşıyıcısı olabilir

Sadece vektör (sivrisinek, karasinek vb) mücadelesi bile yerel yönetimlerde halk sağlığının korunabilmesi için de Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulması gerekliliğine önemli bir gerekçedir.

Sir Ronald Ross, 20 Ağustos’ta sıtmanın ”anofel”cinsi sivrisineklerle insana taşındığını kanıtlamış ve 1902’de Nobel ödülünü almıştır.

Bu nedenle 20 Ağustos Dünya Sivrisinek Günü’dür ve amacı etkin sivrisinek mücadelesine dikkat çekmektir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yedi yüz binin üstünde insan sivrisineklerin bulaştığı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Çünkü sivrisineklerin taşıdığı hastalıkların tamamına yakını zoonotik karakterdedir, yani hayvandan insana geçebilen hastalıklardır.

Sıtma, Batı Nil Ateşi gibi hastalıklar zaman ülkemizde de görülebilmektedir.

Vektör mücadelesinin, mutlaka larva döneminde olması gerektiğini sık sık vurguladığımız bu konuda, özellikle yetişkin sivrisineklerle mücadele için kullanılan ULV kimyasalları, hem çevreye hem insana hem de hayvanlara ayrıca zarar veren uygulamalardır.

Bu nedenle, sivrisinek mücadelesinde yetkili kurum olan belediyelerin mutlaka ”larva” dönemi mücadelesini öncelemesi, halkımızın da bu konuyu önemsemesi ve ULV ilaçlamaya itiraz etmesi hem kendi sağlıkları, hem doğal denge hem de hayvan sağlığı için çok önemlidir…