TVHB ve İl/Bölge Veteriner Hekimleri Odaları artık “Resmi Plakalı” hizmet aracı kullanabilecekler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, TVHB’ye ve İl Bölge Veteriner Hekimleri Oda Başkanlıklarına kayıtlı hizmet araçlarına resmi plaka verilmesi hususunda Türkiye Noterler Birliğine yapmış olduğu başvuru sonrası Türkiye Noterler Birliği’nin 06.04.2020 tarih ve 6508-16348 sayılı talebin reddi yönündeki işleminin iptaline yönelik olarak, Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına karşı açılan iptal davası neticesinde Ankara 15. İdare Mahkemesinin 02.11.2022 tarihli, 2020/1382 Esas ve 2022/ 2418 Karar sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

EK: Mahkeme Kararı için bağlantıya tıklayınız: https://drive.google.com/file/d/1zc5ltRsUYgGyYuq9i3Pt5JA8lQT5_Snl/view?usp=sharing