Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu