Veteriner Biyolojik Ürün Ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri İle Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ