Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Dünya Yumurta Günü Mesajı

“Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel paketi”

“Bu mükemmel paketin gücü rakipsiz! Beyin işlevini geliştirmek, fiziksel gücü desteklemek, çocuğun büyümesine yardımcı olmak – yumurta hepsini yapabilir!”

Anne sütünden sonra en değerli besin olan yumurtanın besleyici değerine dikkat çekmek ve tüketimi yeterli seviyeye getirmek amacıyla her yıl Ekim ayının 2. Cuma günü, Dünya Yumurta Günü olarak kutlanmaktadır.

Covid-19 ile ülkemizde ve tüm dünyada gıda güvenliği, beslenme ve çevre sağlığının ihmal edilemeyecek vazgeçilemez önemi bir kez daha anlaşılmış ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yoğun çalışmalar gündemin ilk sıralarında yer almıştır.

Yine yaşanan olağan üstü süreçte, Korunma tedaviden daha etkili ve daha ekonomiktir yaklaşımı küresel bir kabul haline gelmiştir.

Korunmanın ilk basamağında sağlıklı ve dengeli beslenme yer almaktadır. Bunun için yapılması gereken, şartlarının oluşturulması, planlamalarının süratle uygulamaya konulmasıdır. 

Anne sütünden sonra en kıymetli protein, adeta mucizevi bir besin kaynağı olan yumurta, tüm zamanlarda olduğu gibi bu süreçte de sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir.

Yumurta, vitaminlerin çoğunu, mineralleri ve antioksidanları, folat, demir ve çinkonun yanı sıra A,B, E, D vitaminlerini içeren 14 adet esansiyel besin maddesini ihtiva eder. Bir yumurtayla insan bir öğünde ihtiyaç duyduğu bütün besin maddelerini karşılayabilir.

Çevre dostu protein kaynağı olan yumurta, dünya çapında yetersiz beslenmenin önlenmesinde önemli bir rol oynamakta, artan nüfusun beslenmesine büyük katkı sunmaktadır. Kolay satın alınabilirliği, yoğun besin maddesi içeriği ile birleştiğinde sağlık yönünden farkındalığı çarpıcı hale gelmektedir.

Ülkemizde, on binlerce üreticiyi ilgilendiren yumurta sektörü, dünya ile rekabet edilebilen bir üretim hacmine ve ihracat büyüklüğüne sahiptir.

Ülkemiz yumurta üretiminde 1.250.000 ton ile Dünyada 8. Sırada, ancak kişi başına yumurta tüketiminde 210 adet ile 34. Sıradadır. Bu durumda tüketimin 300 rakamının üstüne çıkarılması gerekir.

Yumurta sektörü, yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayan bir sektör olarak ta ön plana çıkmaktadır. Ancak böylesine önemli bir rol üstlenen sektör gerek salgın kanatlı hastalıkları ve gerekse ihracat yapılan ülkelerdeki istikrarsızlıklara bağlı olarak dönemsel krizlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Ayrıca yem hammadde fiyatlarının artması maliyetlerin artmasına ve yetiştiricinin zarar etmesine sebep olmaktadır. Sektörün zaman zaman yaşanan krizlere ve dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Bu gün vesilesiyle yumurta tüketimini toplumumuzda arttırmak için kamu, özel sektör ve meslek örgütleri ile sivil toplum temsilcileri gerekli işbirliği içerisinde olmalıdır.

Çiftlikten sofraya sağlıklı gıda arzı, kanatlı hayvan hastalıkları kaynaklı üretim düşüşü, insan sağlığı ve ihracatta yaşanan kısıtların önüne geçilebilmesi için veteriner hekimlik açısından daha etkin hizmetlerin verilebileceği, etkin, bütüncül bir yapının; Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kurulması gerekmektedir.

Dünya Yumurta Günü’nün ülkemiz, üreticilerimiz, insanımız, sektörümüz ve mesleğimiz için değerli katkılara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Dünya Yumurta Günü kutlu olsun.

Ali EROĞLU
TVHB Merkez Konseyi Başkanı