Kanunlar

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun 18/3/1954

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 22/3/1971

2872 Sayılı Çevre Kanunu 9/8/1983

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 11/7/2003

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1/7/2004

5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 3/3/2005

6343 Sayılı Kanun Değişikliği – Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  23/1/2008

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 11/6/2010

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/1/2015

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10/07/2018

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6/11/2019

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9/7/2021

Listede eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz, içeriğimize uygun kanunları lütfen bize bildiriniz.