JOURVET Öğrenci Temsilcileri

Esra Ekinci
Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi JOURVET Öğrenci Temsilcisi

Kağan Dindar

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi JOURVET Öğrenci Temsilcisi

Merve Meltem Sarıdağ

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi JOURVET Öğrenci Temsilcisi

Pelin Aravi
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi JOURVET Öğrenci Temsilcisi

Liste alfabetik olarak düzenlenmiştir.