Ali EROĞLU’ndan Adaylık Açıklaması

Değerli meslektaşlarım;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 24-25 Kasım 2018 yapılan 48. Büyük Kongresinde çok değerli delegasyonun yürekten teveccühü ve destekleri ile ben ve arkadaşlarım Merkez Konseyi Yönetimine layık görülmüştük.

Görevimize başlarken belirttiğimiz gibi “samimiyet” ihtiyacımız olan sihirli sözcüktü. Hiçbir zaman ön yargılı bir yaklaşım içinde olmadık, olmayacağız da. Bireyleri ve bireyselliği esas almak yerine kurumsal akıl ve ihtiyaçlara değer verdik.

En büyük arzumuz; Tüm değerlerin üzerinde gördüğümüz ülkemiz ve kutsal mesleğimiz için en doğrusunu yapmaktı. Samimi olarak bu uğurda emek verdik.

Ülkemizin verimliliğine ve kalkınmasına katkı sunacak, eğitimden saha uygulamalarına, Bakanlık teşkilatı yapılanmasından, istihdam ve yasal haklara kadar sorunları çözüme kavuşturulmuş, uygulamalarında çağdaş normları yakalamış, standartları yüksek bir veteriner hekimliğin ülkemize ve meslektaşlarımıza kazandırılması, göreve geldiğimizden bu yana en büyük gayretimiz oldu.

Sorunların çözümünün, karşıtlıkların çatışmasından değil, farklı düşüncelerin ya da alternatiflerin diyalog zemininde uzlaşmasından geçtiğini bilerek, çalışmalarımızda çözüm odaklı olmayı prensip edindik.

Görev dönemimizde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 6343 Sayılı kuruluş kanununda tanımlanan misyonunu gerçekleştirmek için karşılıklı güven, paylaşım, dayanışma içinde vizyoner bir yaklaşım ve uygulamalar sergilenerek, Devlet ricalinde ve kamu bürokrasisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin farkındalığı ortaya konulmuştur.

48. faaliyet döneminde; 67 yıllık meslek örgütümüzün en iyi şekilde temsiline, saygınlığının korunmasına ve etkinliğine önem verilmiş, meslektaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleğin meslek kurallarına yakışır şekilde icrasının temini için gayret gösterilmiştir.

Çalışma dönemimiz boyunca problemlerin çözümüne uzlaşı çerçevesinde yaklaşmak temel ilkemiz olmuş, bu çerçevede başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile yakın diyaloglar kurulmuştur. Mesleki politikalar ve veteriner hekimlerin özlük hakları ile ilgili sorunlar için TBMM, siyasiler, kamu otoriteleri ve ilgili tüm paydaşlar nezdinde faaliyetler icra edilmiş ve ciddi bir farkındalık geliştirilmiştir. Bu çalışmaların olumlu sonuçları alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

Nitekim pek çok faaliyetlerimiz içerisinde, mesleğimizin ve meslek kuruluşumuzun ehemmiyetinin somut bir göstergesi olduğu üzere: Cumhurbaşkanlığı 2019 ve 2020 yılları Yatırım Programının Politika ve Tedbirler bölümünde veteriner hekimlik hizmetleri konusunda sorumlu kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği yapılacak kuruluş Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tanımlanmıştır.

Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol olan Tek Sağlık uygulamaları konusunda disiplinler arası çalışmaların yapılacağı işlevsel yapıların oluşturulması için yoğun gayret gösterilmiştir. Bu bağlamda doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulması önerilmiştir

Covid-19 sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Teknoloji, Bilim ve Yenilik Politikaları Kurulunda oluşturulan Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubunda ülkemizde uygulanması gereken öncelikli politikalar belirlenmiş, TVHB bu çalışma grubunda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmek üzere haırlanan raporda, Tek Sağlık, Kamu yapılanması, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim (veteriner hekimlik eğitimi), Veteriner Hekimlikte Uzmanlık, İş hayatında veteriner hekimlere destek gibi konular temel politika önerileri olarak yer almıştır.

E-reçete-İTS-ATS, sağlıkta şiddet, veteriner hekimlik eğitiminde yapay zeka ve dijitalizasyon, kırsal kalkınma destekleri içerisinde veteriner hekimlerinde yer alması, tek sağlık, hayvan refahı, pet kimliklendirme, işletme odaklı veteriner hekimlik, kamuda istihdam, Fiili Hizmet Zammı(yıpranma payı), uzmanlık, Veteriner Fakültelerinde olması gereken asgari koşullar ve minimum kriterler vb. faaliyetler bu çalışma dönemimizin öncelikli konuları arasında ciddi yer tutmuştur. E-Reçete uygulamalarındaki sorunlar adım adım ortadan kaldırılmakta olup, Göreve başladığımız gün ile bugün gelinen nokta oldukça farklıdır. Çalışmalar dikkatli bir şekilde yürütülmektedir.
Maalesef bu çalışmalarımızın bir kısmı, tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de çok ciddi anlamda etkileyen Covid-19 ve süre gelen varyantları sebebiyle ciddi anlamda kesintilere uğramıştır.
Değerli Meslektaşlarım;

2000-2002 yıllarında TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı yapmış bir meslektaşınızım. O dönemde meslekte birlik ve dayanışma amacıyla başlattığımız iddiamız; yeni anlayış ve vizyoner yaklaşım bugün de devam ettirilmektedir.

Büyüklerimiz şöyle der; “ İddiası olanlar toplar, ihtiraslı olanlar parçalar. “Söylenen söz bilgiye dayanıyorsa değerlidir, dayanmıyorsa dikkate almayın.”

Şükürler olsun ki; Özümüz ve sözümüz bir, içimiz ve dışımız aynıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN gösterdiği istikamette, istiklal ve istikbal şairimiz Akif’in mesleğinin temsilcileriyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve mesleğimiz için varız, var olmaya devam edeceğiz.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı, hassasiyetle ve çoğulcu bir anlayışla yüceltmek hususundaki mücadelemiz esnasında şahıslarla, yerli-yersiz kişisel ihtiras ve çatışmalarla vakit kaybedecek, enerji tüketecek lüksümüz yoktur.

Meslek Örgütümüzün kapıları her meslektaşımıza sonuna kadar açık olmuştur ve açık olacaktır. Mesleğimizin her bir ferdi çok kıymetlidir. Bu itibarla her meslektaşımız en üst düzeyde hizmeti ve değeri hak etmektedir.

Bugüne kadar TVHB Merkez Konseyi mesleğimizin ve meslektaşlarımızın zararına olacak hiçbir şeyin altına imza atmamıştır, bundan sonra da atmayacaktır.

49. Olağan Büyük Kongremizin, geleceğin meslekleri arasında yer alan mesleğimize ve meslek örgütümüze yeni ufuklar açacağına ve güç katacağına inancım tamdır. Bu itibarla mesleğimizin yeni açılımlara ihtiyacının olduğunun, konjonktürel değil kalıcı uygulamaların olması gerektiğinin altını çizmek isterim.

İzah etmeye çalıştığım tüm bu ilkelerimiz, ortak hedeflerimiz, inançlarımız, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, Oda Başkanlarımız ve meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişareler sonucu, kıymetli teşvik ve destekleri ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olan 49. Büyük Kongresinde arkadaşlarımla Merkez Konseyinde görev almak üzere adayım.

Adaylığımı belirtirken, mesleğimiz ve mensuplarına yakışır, her delegenin özgür iradesine saygı duyulan bir genel kurul olacağına, ülkemiz ve mesleğimizin saygınlığının kazanacağına inanıyoruz.

Başarının önce inanmaktan, sonra saygı, sevgi, paylaşım, birlik, beraberlik, dayanışma ve çalışmaktan geçtiğini ifade ederken, üstün ferasetinden şüphe duymadığımız veteriner hekim camiamızın en doğru kararı vereceğini ve hep birlikte başaracağımızı biliyoruz. Allah mahcup etmesin.

Değerli Oda Başkanlarımızın, değerli delegelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın desteklerini talep ediyor, Büyük Kongrenin ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum.

“GÜVEN VE BİRLİK İÇİNDE DAİMA İLERİYE”

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı