Türk Kızılay İle Türk Veteriner Hekimleri Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali EROĞLU ve Türk Kızılay Genel Müdürü Sayın Dr. İbrahim ALTAN tarafından, 26.10.2021 tarihinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türk Kızılay arasında; Türk Kızılay tarafından yurt içinde ve yurt dışında yürütülen Kurban kesim (Vacip ve Adak) ve aşevlerinin işleyişi ile ilgili insani yardım faaliyetlerinde veteriner hekimlerin görevlendirilmesi ve deprem, sel, yangın vb. doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda; sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik acil tıbbi müdahale kapsamında taraflarca gerçekleştirilecek ortak faaliyetlerdeki çalışma usullerini belirlemek amacı ile geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.