Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile JOURVET İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 49. Büyük Kongresinde Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile JOURVET işbirliği protokolü imzaladı. İyi niyet sözleşmesine dayanan bu protokolle Veteriner Hekimlik mesleğinin tarafsız bir gözle tanıtımının yapılması ve yapılan çalışmalarda görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir. Bize güvenerek çalışmalarımızı destekleyen Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Zeki KANAY’a ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.