TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMASIDIR

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal’in en büyük eserim dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal, her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur.

Türk milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda, üstün bir çaba ve mücadele azmi gösteren bu büyük lidere büyük bir vefa ve gönül borcumuz olduğu şüphesizdir.

Kurtuluş yıllarında; karanlıktan aydınlığa geçişin, karışıklıktan düzene ulaşmanın ve bağımlılıktan özgürlüğe varışın her aşamasında onun liderliği ve müdahalesi belirleyici ve tayin edici bir nitelik arz etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını, millet iradesine dayanarak gösterdiği üstün basireti, gayretleri küçültmeye, sulandırmaya ve bu yolla da ülkemizin içini karıştırmaya çalışanlara karşı en iyi cevabın yine Büyük Türk Milleti tarafından verileceğine kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Saygılarımla

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı