İnternet ortamında Veteriner Tıbbi Ürün Satışı ve Tanıtımı yapılması

Değerli  Meslektaşlarımız,

İnternet ortamında Veteriner Tıbbi Ürün Satışı ve tanıtımı yapılması konusu epeyce süredir TVHB Merkez Konseyi’nin gündeminde olup, sorunun çözümü için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile çok yoğun çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcılardan veya 6563 sayılı Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcılardan ilgili alış-veriş platformundan paylaşımı durdurması istenmekte, paylaşım yapan kullanıcının bilgileri talep edilmekte ve uygunsuzluğu yapanlar hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmektedir.

Hayvan sağlığı, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği yönünden son derece kritik öneme sahip olan veteriner tıbbi ürünlerle ilgili 5996 sayılı Kanunda tanımlanan kanallar dışında, internet ortamında alış veriş platformlarında veteriner tıbbi ürünlerin satışı, reklam ve tanıtımının yapılmasını engellemek ve sorunu kökten çözmek için 15.10.2021 tarihinde Genel Müdürlükte ilgili platformların üst düzey temsilcileri ile bir toplantı düzenlenmiştir.

Merkez Konseyi olarak Genel Müdürlük üst düzey yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bu toplantıda; veteriner tıbbi ürünlerin internet üzerinden satışı ve tanıtımının engellenmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş, konunun önemi ve çözümün aciliyeti hakkında farkındalık oluşturulmuş ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek teknik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan internet sitelerinde yayımlanan veteriner tıbbi ürünlere ait içeriklerin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi birinci fıkrası kapsamında çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruya ilişkin çalışmalar ve yasal süreç hukuk kuralları çerçevesinde devam etmekte olup, en kısa zamanda sonuçlandırılacağını bekliyoruz.

Konuyla  ilgili  bildirimler devam edecektir.


TVHB MERKEZ KONSEYİ