”Dicle Üniversitesi Disiplinlerarası Çalıştayı” Düzenlendi(Video)

Dicle Üniversitesi’nde “Disiplinlerarası Çalıştayı” düzenlendi. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi katılım gösterdi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan yaptı. Turan, “2000’li yılların başında bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla ve bilgiye erişimin kolaylaşması ile bilimsel çalışmalarda görülen farklılaşmanın günümüzde etkin değerini arttıracak çalışmalara yol açmaktadır. Yapılan ve yapılacak bilimsel araştırmalarda nicelik yerini niteliğe bırakmaktadır. Özellikle yapılacak ortak lisanüstü çalışmalar ve TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği projeleri gibi dış kaynaklı projeler ile bu çalışmaların etkinliği artacaktır. Bu çalıştay ile kuvvetli ve zayıf yanlarımızı görmek ve yapılacak disiplinlerarası çalışmalara vesile olmak temennisindeyiz” dedi.

Çalıştayta Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Recep Karakaş, ”Fen Fakültesi’nin Altyapı Olanakları ve Disiplinerarası Yürütülebilir Araştırmaları”, Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Erol Kılıçkap ve Dr. Öğr. Üyesi Cafer Budak, “Mühendislik Fakültesi Altyapı Olanakları ve Disiplinerarası Yürütülebilir Araştırmaları”, Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Sevgi İrtegün ve Prof. Dr. Recep Tekin “Tıp Fakültesi Altyapı Olanakları ve Disiplinerarası Yürütülebilir Araştırmaları”, Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Şahan Güran, Doç. Dr. İbrahim Küçükaslan ve Doç. Dr. Tahir Bayrıl “Veteriner Fakültesi Altyapı Olanakları ve Disiplinerarası Yürütülebilir Araştırmaları”, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Miktad Şimşek, Prof. Dr. Muzaffer Denli, “Ziraat Fakültesi Altyapı Olanakları ve Disiplinlerarası Yürütülebilir Araştırmaları” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dicle Üniversitesi Haber