Veteriner Hekimlerin talepleri Bakan Pakdemirli ile paylaşıldı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan basın açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası Başkanını katılımlarıyla 22 Aralık Çarşamba Günü Ankara’da bir toplantı yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ev sahipliği yaptı. Toplantıda; Bakan Yardımcısı, Hayvancılık, Gıda ve Kontrol, Personel, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ile Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer yer aldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanlarının talepleri Sayın Bakanla paylaşıldı.

Bu talepler;

1- Veteriner hekimlerin sağlık meslek grubunda olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli, Yerli Covid-19 TURKOVAC aşısını üreterek hizmete sunan bilim insanının bir virolog veteriner hekim olduğunu da dikkate alarak TBMM’nin gündeminde olan sağlık çalışanlarına yapılması planlanan iyileştirmelerle ilgili yeni kanuni düzenleme kapsamına veteriner hekimler de dahil edilmelidir.

2- Serbest veteriner hekimlerde dahil tüm veteriner hekimler Fiili Hizmet Zammından (Yıpranma Payı) yararlanmalıdır.

3- Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner Hekim İstihdamı artırılmalı, bir an önce veteriner hekim alımı yapılmalıdır.

4- E-Reçete, İTS ve ATS uygulamalarındaki tüm problemler çözülmeli, gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

5- İlaç fiyatları Bakanlıkça belirlenmeli, aşılara erişimle ilgili problemler giderilmelidir.

6- Tüm sağlık çalışanları için düzenlenen “Sağlıkta Şiddet Yasası’na bir sağlık çalışanı olan veteriner hekimler de dâhil edilerek adalet sağlanmalıdır.

7- Yeni Veteriner Fakültelerinin açılmasına izin verilmemeli, mevcut fakültelerin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilmelidir.

8- Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi acilen başlatılmalıdır.

9- Kamuda çalışan veteriner hekimlerin aşı, kulak küpesi uygulama ücretleri artırılarak makul seviyeye çıkarılmalıdır.

10- Islah çalışmalarındaki uygulamalar gözden geçirilerek, disiplinize edilmelidir.

11- Çalışma barışını sağlamak ve adaletsizliği gidermek için Sağlık hizmetlerinde yer alan veteriner hekimlerinde özel hizmet tazminatı oranları arttırılmalıdır.

12- Serbest Veteriner Hekimler, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetinden yararlanmalıdır.

Sayın Bakan veteriner hekimlerin hizmetlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, bu taleplerle ilgili çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasının talimatını vermiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Sayın Bakanımızın öncülüğünde ülkemize, hayvancılığımıza ve insanımıza en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Her açıdan faydalı olan toplantı için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı