TVHB MERKEZ KONSEYİ’NİN YENİ YIL MESAJI

“2022 yılına sayılı saatler kala yepyeni bir yılın ayak sesleri yaklaşırken, yeni umutlara, yeni coşkulara, fırsat ve zenginliklerle dolu daha güçlü Türkiye’ye ulaşabilmenin ümidini taşımaktayız.

Geride bıraktığımız 2021 yılında Aziz Türk Milleti, başta pandemi olmak üzere ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan son derece hassas ve kritik bir dönemden geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Bu dönem tüm dünya ülkeleri açısından da çok da iç açıcı olmayan aynı durumlara işaret etmektedir.  Geleceğin muhasebesini yaparken, öncelikle 2022 yılının daha verimli geçmesi için hangi adımların atılmasının gerekliliğini bir tarafa not ederek zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.  

Veteriner hekimlik mesleği tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubu tek sağlık pratiğinin aktörü veteriner hekimliktir.

Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden veteriner hekimler tarafından devam ettirilmektedir.

Şöyle ki; Türk Veteriner Hekimleri Birliği, SARS-Cov-19’un ülkemizde henüz daha yeni görüldüğü dönemde 2020 yılı Mart ayında kamuoyuna duyurduğu basın açıklamasında sadece hayvanların değil, insanlığın da hekimi olan Virolog Veteriner Hekimlerin nitelikli insan kaynağı, aşı ve serum geliştirilmesi konusunda son derece 

güçlü altyapılara sahip olduklarını, SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesinde, inaktif (ölü), rekombinant aşı ve serum üretilmesi için imkan verilmesi durumunda bütün bilgi ve laboratuvar deneyimlerini paylaşmak için göreve hazır bekledikleri çağrısını yapmıştı. Yapılan çağrımız karşılığını bulmuş ve Virolog Veteriner Hekimlerimizin gece gündüz demeden özveriyle ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından hayati derecede önem arzeden yerli ve milli TURKOVAC aşısını insanlığın hizmetine kazandırmaları bizleri bir kez daha haklı çıkarmıştır. Tarihe geçecek bu büyük gurur hepimizindir. Başta aşının mimarı Virolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve değerli ekibi olmak üzere seri üretimi sağlayan DOLLVET kuruluşuna bir kez daha sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu vesile ile yeni ümitler ve yeni beklentilerle gireceğimiz yeni yılın öncelikle ülkemiz için sıkıntı ve buhranlardan uzak, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm meslektaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılarımla”

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı