Yakışıksız söylemlere İstanbul VHO’dan tepki

Veteriner Hekimlik mesleğine ve meslek mensuplarına karşı medyaya yansıyan çirkin saldırılar, hakaretler, rencide edici söylemler ve davranışların artması üzerine İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından bir basın açıklaması yapıldı. İlgili basın açıklaması şu şekilde;

“Son günlerde mesleğimize yönelik rencide edici, hakarete varan söylemler hatta fiiller artmıştır. Bu söylemler kimi zaman çok ünlü bir tarihçinin dilinden dökülen yakışıksız ifadeler, kimi zaman mesleğimizi ve esasen sağlık sınıfını bilmeyen bir vekilin sözleri, kimi zaman espri yapacağım diye çabalayan bir profesyonelin ve ya bir ünlünün yakıştırması, kimi zaman da fiile dönüşerek bir haksızlığa karşı duran meslektaşımızın görevinden alınması şeklinde gerçekleşmektedir. Hemen her olaydan sonra söz konusu kişiler özür dilese de maalesef daima yaptıkları yanlarına kar kalmaktadır. Yaşanan bu durum esasen hukuksuzluğun tüm alanlarda olduğu gibi mesleğimizde de ne kadar yoğun olarak yaşandığının delilidir. Nitekim son olarak meslektaşımız sayın Orhan Çanakçı’ya yapılan haksızlık tüm camiamızda tepkilere neden olmasına rağmen henüz giderilmemiştir.  Meslektaşımız biriminde çalışan bir personele, bir siyasi parti mensubu yakını tarafından yapılan haksızlığa karşı durduğu için görevinden alınmıştır. Oysa meslektaşımız yıllardır, koruyucu hekimlik, hayvan sağlığı, toplum sağlığı konularında emek vermiş, üreticinin yanında durmuş, ülke hayvancılığı ve ekonomisine katkıda bulunmuştur.  Liyakatle bu makama gelen meslektaşımıza yapılan bu haksızlığı kınıyor, derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz. Yine bir siyasi parti milletvekilinin mesleğimize ilişkin ifadeleri için meslek camiamızdan özür dilemesi haklı beklentimizdir.  Kendisi de sağlık mensubu olan vekilin, UÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na yapılacağını düşündüğü liyakatsiz atamaya dikkat çekmek için Veteriner hekimlik mesleği üzerinden yaptığı açıklama üzücüdür, haksızdır, bilgisizlik örneğidir.  Kamuoyuna saygılarımızla.”

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu