Veteriner Hekim Uygulama Ücretleri Arttı

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürünlerin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği” 22 Aralık 2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Yönetmelik hükümleri gereğince her yıl Bakanlıkça belirlenen uygulama ücretlerinin, hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürünlerin uygulanması sonrasında hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcılara ödenmektedir. Bu kapsamda Veteriner Hekim uygulama ücretleri en son 2012 yılında arttırıldı ve daha sonra bir değişiklik yapılmadı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu bir süredir ücretlerin artırılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi toplantı ve görüşme yaptı. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu uygulama ücretlerinin arttırılması hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Değerli Meslektaşlarımız, Malumlarınız olduğu üzere 2012 yılından bu yana aşı ve biyolojik madde uygulama ücretleri arttırılmamıştır. Konu, önemine binaen her zaman Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin gündeminde yer almıştır. Meslektaşlarımızın talepleri ve bu doğrultuda TVHB Merkez Konseyimizin, Sayın Bakan, Bakan Yardımcısı, ilgili Genel Müdürler ve bürokratlar nezdinde yaptığı yoğun girişimler neticesinde uygulama ücretlerinde artış gerçekleşmiştir. Takip eden süreçte de hayvan sağlığı hizmetlerini sekteye uğratmayacak tarzdaki uygulama ücretleri ile ilgili haklı artış talebimiz hep gündemimizde olacak ve yeni artışların takipçisi olacağız. Başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulamanın hayırlı olmasını dileriz.”

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı