Bolu’da Agro-Ekolojik Yönetim Sistemi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen proje ile Bolu İlinde ekosistem odaklı gıda üretimini teşvik ederek agro-ekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya FAO Türkiye temsilcileri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğa Kaynaklarını Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi ÇAĞLAR, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT, İl Müdür Yardımcısı Hasan TAŞ, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül SELİSİK, GEF proje koordinatörü Hakkı Emrah ERDOĞAN ve Bolu ili ilgili kurum ve paydaş temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir PAKDEMİR’li tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde açıklanan İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Bildirgesi’nde yer alan “Ekosistem Odaklı Gıda Üretim Modeli Oluşturulması” maddesine yönelik olarak; Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilk projesi olması bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahiptir.

İl Müdürü İzzet MURAT’ın konuşması ile başlayan toplantıdasırasıyla konuşmalar gerçekleştirilirken katılımcılardan da görüş ve öneriler toplanarak çalışma hakkında yol haritası oluşturuldu.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet MURAT;

“Proje kapsamında Bolu İlimizde yaklaşık 50.000 dekarlık alanda; “ekosistem-odaklı tarımsal üretim modeli” inşa edilecektir. Bu sayede yakın çevremizde örnek bir üretim modeli inşa ederek, Orta Asya ülkeleri ile tarımsal işbirliğimiz artacaktır. Aynı zamanda Küçük ölçekli tarımsal işletmelerimiz güçlenirken su kaynakları ve toprak kirliliği önlenirken gübre dağıtım makinesi ve gübre çukuru yapımı gibi hibeler sağlanacaktır.

Proje İle Bolu İlimizdeki Tarım Sektöründeki Tüm paydaşlar, İlgili Kurum ve Kuruluşların ve Özellikle Çiftçilerimizin Kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve Çevre amaçlı ve % 100 hibeli İlk kez böyle bir proje Bolu İlimizde uygulanacaktır. Doğasıyla fark yaratan ilimizde agro-ekolojik üretim modeli ile çevreye duyarlı üretimin yanısıra İlimizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır. Böylesine önemli bir proje için ilimizin seçilmiş olması bizler için de önemli bir kazanımdır.

Bu ve benzer projelerin uygulanmasında her zaman yanımızda olan sayın valimiz Ahmet ÜMİT beye, bakan yardımcımız Sayın Fatih METİN’e, bakanlığımıza, il özel idaremize ve projelerin uygulanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma kurumum ve şahsım teşekkür ederim” dedi. Proje kapsamında toplanan veriler ışığında çalışmalar önümüzdeki aylar içinde start alacaktır. Oldukça verimli bir şekilde geçen toplantı sonrası aile fotoğrafı çekilirken, toplantı karşılıklı iyi niyet ve başarı temennileri ile son buldu.