TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN ‘8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’ MESAJI

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen ve 1984 yılından beri ülkemizde de çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamasıyla gelişen olaylarda işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında 129 kadın işçinin yanarak hayatlarını kaybetmesi sonucu doğmuştur.

Kadınlarımız için çok özel olan bu gün, Dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanması ve özellikle kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği gerekçesiyle kabul edilmiştir.

8 Mart, ilan edildiği tarihten bugüne zorlu çalışma şartları altında ezilen ancak canı pahasına mücadelesini zaferle taçlandıran kadınların hangi zorlu şartlardan bugünlere ulaştıklarının hatırlanması açısından büyük öneme sahiptir. Tüm bu gelişmelerle dökülen alın teri, tüketilen ömürler, düştükçe kanayan kanadıkça güçlendiren onlarca yara ve feda edilen binlerce canla bir savaşın onurlu galibiyetleri olarak tarihe geçseler de, kadınlarımızı ne yazık ki bugün de cinsel istismar, taciz, şiddet ve yaşamlarına son verilmesi gibi eylemlerin mağdurları olarak görmek acı ve utanç vericidir.

Toplumların tarihi ve kültürel bir geçmişi olduğu kadar, uğraşı alanlarının yani mesleklerin de bir geçmişi, bir tarihi vardır. Özellikle veteriner hekimlik gibi insan ve hayvan sağlığı ile iç içe girmiş önemli bir mesleğin ülkemizdeki ilk temsilcileri Sabire Aydemir ve Merve Ansel ilk Türk Kadın Veteriner Hekimler olarak ülkemizin gurur abideleri olmuşlardır.  

Dünya medeniyeti içerisinde, şüphesiz  Türk kültür ve devlet geleneğinde önemli bir değere sahip olan kadının toplum içerisindeki rolü, geçmişten günümüze birçok değişiklik göstermiştir. Her şeye rağmen toplumların kalkınmasında kadınların varlığı olmazsa olmaz bir kriter haline gelmiştir. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına biçilen rollerin değiştirilmesi için tüm toplum olarak kadınların önüne çıkarılan engellerin kaldırılarak, onları eşit birey olarak kabullenip hak ettikleri yeri almaları konusunda daha çok çaba sarf edilmelidir.

Toplumda ve aile içinde rol ve sorumlulukların dağılımında toplumsal cinsiyet bakış açısının ortadan kaldırılması ve eşitlikçi bir yaklaşımın desteklenmesi amacıyla her alanda sadece eşitlikçi politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması değil, kadınların özgürce benliklerini ve özgün benliklerini etkin biçimde ortaya koyacak yaklaşımların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

1996’dan bu yana her yıl belirlenen bir tema ile anılan Dünya Kadınlar Günü’nün bu yılki teması “Sürdürülebilir bir yarın için bugün cinsiyet eşitliği” Bugün cinsiyet eşitliği olmadan sürdürülebilir bir geleceğin, eşit bir geleceğin ulaşılamaz olduğu kabul edilmektedir.

Bu vesileyle güçleriyle toplumu oluşturan başta Kadın Veteriner Hekimlerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadına ayrımcılığın, tacizin ve şiddetin değil, saygının olduğu eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum. Saygılarımla…

Ali Eroğlu
TVHB Merkez Konseyi Başkanı