Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü İle Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Mevzuat Toplantısı Yapıldı

Ankara Şap Enstitüsü’nde “Veteriner Hekim Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri Yönetmelikleri” konusunda Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Veteriner Hekimlik mesleği ve meslek mensupları açısından oldukça önem taşıyan bu çalışma; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve Ankara, Düzce, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Konya, Manisa, Sakarya, Tokat,  Zonguldak Veteriner Hekimleri Odası Başkanları, Veteriner Hekimler Derneği,  Belediye Veteriner Hekimler Derneği, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği’nin katılımlarıyla  gerçekleştirildi. Toplantının verimli geçtiği bildirildi.