Akaryakıt Fiyatları Sağlığı da Etkiliyor

Hayvanların teşhis, tedavi, aşılama, suni tohumlama, gibi sağlık hizmetleri; Bulundukları köy, kasaba veya mezralarda Serbest Veteriner Hekimler tarafından verilmektedir.

Son zamanlarda yüksek enflasyon ve döviz kurlarının da artması sonucu ilaç, aşı gibi tedavi giderlerinde yaşanan artışlar nedeniyle hayvan sahipleri hayvanlarının sağlığının korunması konusunda zorluklarla karşılaşmakta ve sıkıntılar yaşamaktadır.

Bu tedavideki girdi maliyet artışlarına yanı sıra, yukarıda belirtilen tedavi, suni tohumlama, aşılama ya da diğer hizmetler için mahalline intikal Serbest Veteriner Hekimlerin akaryakıt giderleri tedavi hizmetlerindeki maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne bağlı olan 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası mevcut olup, sahadan Birliğimize gelen bilgiler, tedavi ve suni tohumlama maliyetlerinin artması sebebiyle sayılarının azaldığını göstermektedir.

Bu durum; hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı ve ırk ıslahı konusunda ülke hayvancılığımıza olumsuz yansıyacak ve ciddi hasarlar verecektir.

Bu nedenle; Serbest veteriner hekimlerin kullandıkları akaryakıt fiyatlarının indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması son derece önem arz etmektedir.

Çözüm için; KDV ve ÖTV oranları düşürülebilir. Bu indirimler pompada yapılamaz ise vergiden mahsup edilmesi şeklinde uygulanabilir.

Yetiştiricimiz ve hayvancılığımız için ilgili kurum kuruluşlar tarafından gerekli önlemlerin alınmasını zaruri görüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ali Eroğlu
TVHB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI