Türkiye’de Tek Sağlık Çalıştayı (Video)

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan’ın açış konuşmaları ile katıldığı, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan’ın hem açış konuşması hem oturum başkanlığı yaptığı Veteriner Hekimler Derneği Tek Sağlık Çalıştayı 01.04.2022 tarihinde çevirim içi olarak yapıldı.

Toplum sağlığının idealize edilmesinde etkili olan tüm disiplinlerin işbirliğini gerektiren “Tek Sağlık Çalıştayı“na Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün açış konuşması ile başlandı.

Tek sağlık fikri insanların, hayvanların ve içinde yaşadığımız dünyanın ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu kavramıdır. İnsanlar, hayvanlar ve çevre için optimal sağlığa ulaşmada yerel, ulusal ve küresel olarak çalışan çok sayıda disiplinin ortak çabasını ifade etmektedir. Bu kapsamda;

1- Dünya’da ve Türkiye’de Tek Sağlık Gelişimi ve Aşılar
2- Endokrin Bozucu Kimyasallar
3- Antimikrobiyal Direnç; Mikrobiyal Tehditler ve Gıda Güvenliği
4- Küçük Hayvan Veteriner Hekimliğinin Önemi, Antimikrobiyal Direnci, İklim Değişikliği ve Kentsel Zoonozlar ve Tek Sağlık ilişkileri

olmak üzere 4 ana başlık altında kapsamlı konuşmaların ve tartışmaların yapıldığı çalıştay Veteriner Hekimliği alanında bir ilki oluşturdu ve Veteriner Hekimler Derneği çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun katkılarıyla düzenlendi.

Birinci Oturum

İkinci Oturum