Yönetmelik Taslakları Görüşüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gündeme getirilen Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ile Hayvan Hastaneleri Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair çalışma Ankara’da yapıldı. Daha önce TVHB tarafından alınan görüşler ile Bakanlık tarafından hazırlanan taslaklar iki kurumun koordinasyonunda meslek odaları ve mesleki derneklerimizin temsilcileri tarafından değerlendirildi. Hazırlanan taslakların tüm kurumlarımızın barışık bir şekilde çalışmasına imkan verecek şekilde geliştirileceğine inanmaktayız. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Mevzuat Hukuk Komisyonu Üyelerimi Sevtap Kutbek ve İsmet Çolakel katılarak görüşlerini sundular. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Yönetim olarak Veteriner hekimliğin evrensel tanımı ve Dünya’daki örneklerine uygun bir şekilde uygulanması için tüm çaba ve katkıyı sunacağız.” dedi.