Üreten Bolu’ya Destek Ödemeleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerimizin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destekler devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı Anaç Koyun-Keçi, Besilik Erkek Sığır, Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği, Sürü Yöneticisi (Çoban) desteği ve Tiftik Keçisi İlave Desteği olmak üzere Bolu üreticisinde 3,9 Milyon lira destek ödemesi 27 Mayıs Cuma saat 18.00 itibariyle başladı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet MURAT;

“Gıda arzının sürdürülebilirliği bütün dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bu kapsamda bakanlığımızın yıllardan beri süregelen üretim ve üretici odaklı desteklemeleri ile üretimimin sürdürülebilirliğinin temini açısından çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda 27 Mayıs (Cuma) saat 18 itibariyle üreticilerimize ödenmeye başlanan hayvancılık desteklemeleri kapsamında;

2021 yılı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği desteği (Anaç Koyun-Keçi desteği) kapsamında 833 üreticimizin 82.743 hayvanı için 2,55 Milyon TL,

Besilik Erkek Sığır desteği kapsamında158 işletmemizde yer alan 695 erkek sığır için 170 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 14 işletmemizde yer alan 50 hayvan için 765 bin TL,

Sürü Yöneticisi (Çoban) desteği kapsamında 58 işletmemizde yer alan 58 sürü yöneticisine 348 bin TL,

Tiftik Keçisi İlave Desteği kapsamında 64 işletmemizde yer alan 2895 anaç tiftik keçisi için 58 bin TL,

olmak üzere toplamda yaklaşık 3,9 Milyon TL destek ödemesi üreten Bolumuzun üreten çiftçilerine hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre;

0, 2  olanlar için (27 Mayıs Cuma) saat 18.00’den sonra başlamış olup,

4, 6 ve 8 olanlar 3 Haziran Cuma saat 18.00’den sonra,

olmak üzere üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.