Sağlıklı bir dünya herkesin sorumluluğudur. Doğayı kirletirsen kirlenirsin.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 5 Haziran Dünya Çevre Günü Basın Açıklaması

“Tekrar bir daha düşünelim”

Sağlıklı bir dünya herkesin sorumluluğudur. Doğayı kirletirsen kirlenirsin.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl Dünya Çevre Günü; “Tek Bir Dünya” sloganıyla, sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusu ile kutlanacaktır.

Birleşmiş Milletlere göre (BM); Dünya’nın karşı karşıya kaldığı üç acil durum; “1- İklim insanın ve doğanın uyum sağlayamayacağı kadar hızlı ısınıyor.2- Habitat kaybı ve diğer baskılar, tahminen 1 Milyon türü yok olmakla tehdit ediyor. 3- Kirlilik, havayı, toprağı ve suyu zehirlemeye devam ediyor.

Çevrenin korunması, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez bir öğedir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden Tek Sağlık Konsepti adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gereklidir. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığının korunması bir bütün olarak görülmeli ve ortaya çıkan sorunlar birlikte çözüme kavuşturulmalıdır

Çevre Sağlığı tüm yaşamların temel hakkı, dünyanın öncelikli konusudur.

İnsanlığın yapması gereken; ekosistemi oluşturan canlı ve cansız her bir varlığı birini diğerine tercih etmeden, var oluş sebebine ve birbirleri ile olan etkileşimlerini dikkate alarak, onları kendi doğal habitatında ve doğal yaşam koşulları içinde koruyup kollayarak ekosistemin devamlılığını sağlamaktır.

23 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Çevre Haftası Genelgesi” ile;  Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak.

Türkiye Çevre Haftası’nın (1-7 Haziran) ilk kez bu yıl “Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilerek bir farkındalığın ortaya konulması çok anlamlı ve sevindirici bir başlangıç olmuştur.

Çevre sağlığının bir insan hakkı olarak hayat bulabilmesi için ulusal ve uluslararası hukuki yapının oluşturulması ehemmiyetli bir husustur.

Ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olması için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır. Nesli tehlike altında olan kara, deniz ve su altı yaşamındaki canlıların korunmalarının sağlanmasına yönelik planlar uygulamaya konulmalıdır.

Önemine binaen yaban hayatı kaynaklı zoonotik hastalıkların en son örneği olan Covid-19 Pandemisi ile insanlığa verdiği zararları düşündüğümüzde türler arasında barışçıl ve yapıcı faaliyetlerin ve türlerin sağlıklı yaşamlarını sağlayacak sağlıklı ekosistemin kurulması herkesin derdi ve önceliği olmalıdır.

Bu amaçla esas olan tüm türlerin varlığının doğal denge çerçevesinde sürdürülebilir kılınmasından yana olmak, Sağlıklı Ekosistem için Ekosistem Sağlık Düzeni hedefini gerçekleştirmektir. Aksi takdirde bertaraf olunacağı unutulmamalıdır.

Dünya Çevre Gününü kutluyor, sağlıklı bir dünya için herkesin sorumluluğunu hatırlatıyor, daha güzel ve sağlıklı yarınlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ali EROĞLU
TVHB Merkez Konseyi Başkanı