Bolu’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” proje protokolü imzalandı

Bolu genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında Valiliğimiz ve Ziraat Bankası Sakarya Bölge Yöneticiliği arasında protokol imzalandı.

Bolu Valis, Erkan Kılıç’ın başkanlığında gerçekleşen protokol imza programına İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Kahraman Turcan, Şube Yöneticileri, Bolu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Gülkaya katıldı.

Daha sonra Valimiz Sn. Erkan Kılıç ve Ziraat Bankası Bölge yöneticisi Kahraman Turcan tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında mevcutta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz damızlık küçükbaş hayvan alımının finansmanı ile en az 100 başa tamamlamak koşuluyla 250 bin TL 2 yılı ödemesiz geri kalanı 5 yılda ödenmek üzere faizsiz kredi kullanabilecektir. Ayrıca banka tarafından kredi kullandırılması uygun bulunan üreticilere, Proje kapsamında sadece krediyle hayvan alımının yapıldığı dönemde ve sadece krediyle satın alınan hayvanların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 18 ay vadeli işletme kredisi kullandırılacaktır.

Vali Kılıç “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ile Bolu’nun tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha da açığa çıkarılması ve yetiştiricilerimizin gelir kaynaklarının artırılması adına çok önemli bir adım attık.

Uygulanacak proje kapsamında Akkaraman, Kıvırcık ve Merinos koyun türlerinden en az 10.000 adet küçükbaş hayvan artışı hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin başvuruları alınacak, değerlendirme neticesinde kredilendirme aşaması için Ziraat Bankası Şube Müdürlüklerine sistem üzerinden yönlendirilecek. Kredilendirmesi uygun görülen yetiştiricilere hayvan temini için süreç başlayacaktır.

Yetiştiricilerimize ve Bolumuza hayırlı olsun” dedi.

Projeden yararlanmak üzere başvuran kişilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

a) Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olmalıdır. İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamda değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla birlikte tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olması gerekmektedir.

c) İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

d) Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte, belirlenen ırklara sahip dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip küçükbaş dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

e) Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50’sini yetiştirme imkânına sahip olmalıdır.

f) Bankaca kredilendirilmesine engel bir durum bulunmamalıdır.

g) Her üretici Projeden yalnızca 1 (bir) kez yararlanabilir.

Proje kapsamında Üreticilere edindirilecek küçükbaş hayvanların;

a) Kıvırcık, Merinos ve Sakız ırkı,

b) 6-24 aylık yaş aralığında ve dişi,

c) Yurt içinde doğmuş olmaları gereklidir. Halen faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan Üreticilerin Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte, işbu protokolde belirtilen ırklara sahip küçükbaş hayvan varlığının asgari 100 (yüz) başa ulaşacak olması gerekir.

Projenin kapsamı, uygulama şartları, hayvanların ırk ve diğer özellikleri Valilik tarafından duyurulur.

Başvuru ve ön değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde yönetilir:

Proje başvuruları Valilik tarafından, İl/İlçe Müdürlükleri aracılığıyla toplanır.

Valilik, başvuru yapan Üreticilerin belirtilen başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığının İl/İlçe Müdürlükleri tarafından gerekli kontroller de yapılarak, birer tutanakla tespit edilmesini sağlar.

Valilik, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen Üreticilerin listesini ekte (EK:A) bulunan formata uygun şekilde yazılı olarak Bölge Yöneticiliğine bildirir.

Banka, Valilik tarafından Bölge Yöneticiliğine bildirilen Üreticilerle ilgili olarak, kendi esas ve usullerine göre kredi değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunan Üreticilere Yatırım Kredisi ve İşletme Kredisi kullandırılabilir. Kredilerin vade, faiz, komisyon/masraf, teminat, özkaynak, geri ödeme takvimi, anapara ödemesiz dönem vb. tüm unsurları Bankanın kendi esas ve usullerine göre belirlenir.

Proje kapsamında, sadece krediyle hayvan alımının yapıldığı dönemde ve sadece krediyle satın alınan hayvanların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına yönelik olarak İşletme Kredisi kullandırılabilir. Hayvan alımı olmaksızın yalnızca işletme giderlerinin finansmanına yönelik olarak bu kapsamda kredi kullandırılmaz; bu tür talepler Banka esas ve usullerine göre değerlendirilecektir.