Aydın VHO, Fiili Hizmet Zammı Hak Mahrumiyetini Yargıya Taşıdı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, Veteriner Hekimlerin sağlık sınıfında olmalarına rağmen “Fiili Hizmet Zammı”ndan yararlanamıyor olması sebebiyle konuyu yargıya taşıdı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası konu hakkında şu basın açıklamasını yaptı;

“Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak, İlimizde meslektaşlarımıza yönelik yürüttüğümüz anket çalışmaları neticesinde, tüm meslektaşlarımızın, sağlık sınıfında olmalarına rağmen fiili hizmet zammından faydalanma konusunda hak mahrumiyeti yaşadıklarını net olarak ortaya koyduk. Akabinde, ilgili kurumlara, yaşadığımız hak kaybını resmi yollarla ilettik ve bu kaybın ivedilikle telafi edilmesi talebinde bulunduk.

İlgili idarelerden aldığımız olumsuz yanıtlar neticesinde idari başvuru yoluyla çözüme ulaştıramadığımız bu özlük hakkı kaybını, Kurum Avukatlarımız, Av. Halil Emre KILIÇ ve Av. M. Akif ÜNLÜOĞLU ‘nun danışmanlığı ile idare mahkemesine taşıdık.

Yeni bir kanun düzenlemesine gerek olmaksızın, mevcut kanunlar ile ve Anayasanın eşitlik ilkesi nedeniyle, Veteriner Hekimler olarak, insan sağlığı üzerinde koruyucu – teşhis edici, görev ve sorumluluklara sahip olmamız hasebiyle, hem kamu kurumlarında, hem de serbest klinisyen ve sözleşmeli çalışan olarak görev yapan üyelerimizin fiili hizmet zammı (yıpranma payı) hakkından faydalandırılması gerektiğini, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının, kanunları yanlış/eksik yorumlayarak bizi bu haktan mahrum ettiklerini, dava yoluyla mahkemeye taşıdık.

Türk Adaletinin doğru kararı vereceğinden ve kaybımızın telafi edileceğinden şüphemiz yoktur. Meslektaşlarımız adına, sonuna kadar davamızın arkasında olacağımızı ve Anayasa mahkemesi de dahil tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

AYDIN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU”