Mehmet Bostancı’nın Kocaeli VHO 14. Olağan Genel Kurul Konuşması

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu 17.09.2022 Cumartesi günü yapıldı. 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını görevini üstlenen Veteriner Hekim Mehmet Bostancı, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu’nda şu konuşmayı yaptı;

“Sayın meslek odası Başkanlarım, değerli idare amirlerim, tarım ve hayvancılık camiasının değerli Başkanları, basın emekçileri, kıymetli meslektaşlarım ve değerli dostlar, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 14. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Bir önceki Genel Kurulu; ”İnanıyorum ki tüm etik ilkelere bağlı kalınarak omuz omuza en güzel projelerin konuşulduğu seçimler çok yakındır ve kazanan kişiler değil mesleğimiz olacaktır” sözcükleriyle tamamlamıştım. Ve bugün bu sloganı hayata geçirdiğimiz bir seçimin genel kurulunda sizlere sesleniyor olmaktan duyduğum gururu özellikle belirtmek isterim. Geçirmiş olduğumuz dönemde odamız, mesleğimiz ve siz odamız üyelerine maksimum katkıyı sağlamak, gözle görülür bir yol kat etmek için göstermiş olduğumuz çaba siz meslektaşlarımızın takdirinedir. Kısaca özetlemem gerekirse taahhüt etmiş olduğumuz ve hayata geçirmediğimiz hiç bir projenin kalmadığını, ve hatta fazlasını hizmetinize sunduğumuzu gönül rahatlığı ve gururla belirtmek isterim. Ayrıca devraldığımız tarihten bugüne kadar geçen sürede tüm finansal akışın açık ve net bir tabloyla ifade edildiği sunum az sonra Genel Sekreterimiz tarafından arz edilecektir, en özet haliyle 21 eylül 2020 tarihi itibariyle 72.970 TL bakiye ve 55.000 TL ödenmemiş borç ile devraldığımız kasamız bugün itibariyle 336.000 TL dir. Odamızın finansal kaynak gerektiren faaliyetleri artmasına rağmen kasa bakiyesinde de yaklaşık 10 kat oranında artış sağlanmıştır.

Yol arkadaşlığınıza talip olduğumuz günden bugüne meslek ve meslektaş odaklı çalışmanın dışında hiç bir şeyi düşünmedik. Bundan sonraki çalışmalarımızda da bu görüş değişmez ilkemiz olacaktır. Mesleki bütünlüğün sağlandığını, meslektaşların mesleğe ve meslektaşlarına olan inancının yükseldiğini, el ele verilerek nelerin başarılabileceğini beraberce gördük. Biz bu gayretle oda üyelerimizi aile, odamızı da aileyi bir araya toplayan çatı olarak düşündük. Bugün hep birlikte bu amaca ulaşmış olduğumuzu görüyor, her birinize sağduyulu, hoşgörülü yaklaşımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Mesleki hak kayıplarımız maalesef ki her geçen gün ulusal düzeyde artmaktadır. Klinisyen meslektaşlarımız her geçen gün artan bürokrasi, belediye veteriner hekimi meslektaşlarımız yasalar ve sözde hayvan severler,  İşletme Veteriner Hekimlerimiz işletme sahiplerinin vicdanları, Kamu veteriner hekimlerimiz asgari personel ile en ağır arazi şartlarında görev icrasına maruz kalmaktadırlar. Her geçen gün sayısı çoğalan veteriner fakülteleri binlerce mezun vermekte olup bunun sonucunda da iyi yetişmiş veteriner hekime ulaşmak zorlaşırken istihdam sorunları da artmaktadır. Meslektaşlarımızın görevleri esnasında uğradıkları şiddet her geçen gün artmakla kalmamış boyutu katledilmeye kadar varmıştır. 2008 yılında kaybettiğimiz fiili hizmet zammını hala geri alabilmiş değiliz. Pandemiyle birlikte tüm dünya tek sağlık konseptini konuşurken, bu salgın hastalık için bir birinden ayrı laboratuvar çalışmalarıyla etkin aşıyı halk sağlığına kazandıran veteriner hekimler ülkemizde tek sağlığın neresinde? Sağlık Bakanlığı ”Beyaz Reform” ile sağlık çalışanlarına sahip çıkarken bizler Tarım Bakanlığının neresinde olduğumuzu bilmek isteriz.

Dün Adil Mustafa Şehzadebaşı, İsmail Hakkı Çelebi, Şefik Kolaylı, Süreyya Tahsin Aygün isek bugün de Aykut Özdarendeli’yiz. Kısacası Türk Veteriner Hekimlerinin Varlığı Ülkesinin Varlığı İçindir.

Dilimiz döndüğü gücümüz yettiğince, verdiğiniz yetkinin hakkı için her platformda en gür sesimizle bütün sorunlarımızı dile getirdik. Bundan sonrada bu hususun değişmeyeceğini, Veteriner Hekimlerin otoritesini, istihdamını ve saygınlığını artıracak her türlü oluşum, örneğin; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulması, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Veteriner Daire Başkanlığı ve 12 İlçe Müdürlüğünde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün oluşturulması gibi konularda ısrarcı olacağımızı bilmenizi isterim.

Kıymetli meslektaşlarım, meslek odamız siyasi ve ticari çıkarlar için kullanılamayacak, kol kola yüründüğünde her üyesine maksimum katkıyı sağlayabilecek bir kuruluştur. Davetim her birinizedir ki inandığımız yolda gelin hep birlikte yürüyelim. 2 yıl boyunca odamızı ve mesleğimizi bir noktaya taşıdık, yaptıklarımızın üzerine koyabilmemiz ve mevcuttakilerin devamı için yetki vekaletinize talibiz.

Bu anlamlı yarışta mesleğimize katkı sağlama heyecanı ile mücadelesini sürdürecek olan tüm aday meslektaşlarıma başarılar dilerim. Seçim sonucunun mesleğimiz adına güzel günler getirmesini umar, nice güzel günleri hep birlikte paylaşma temennisiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.