49. Dönem AVHO Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın 49. Olağan Genel Kurulu ve Seçimi 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde tamamlandı. Mazbatasını alan yeni yönetim kurulu 19.09.2022 tarihinde yaptığı ilk toplantı ile görev dağılımını belirledi.

Oy birliği ile yapılan görev dağılımı;

Başkan: Ahmet BAYDIN
Genel Sekreter: İsa YILDIRIM
Sayman: Olcay ÇAĞLAR
Y.K. Üyesi: Duygu KAHRAMAN
Y.K. Üyesi: Betül GÜRBÜZFİDAN
Y.Y.K. Üyesi: Emine ÖKSÜZ DURMAZ
Y.Y.K. Üyesi: Nadide YILDIRIM
Y.Y.K. Üyesi: Aslıhan TAN
Y.Y.K. Üyesi: Ferit AKKURT
Y.Y.K. Üyesi: Ş. Tunç ALTINTAŞ