BİLİNMEDİ KIYMETİM (Video)

İnsanlık tarihi kadar köklü ve kadim,

Bütün mukaddesatta kutsaldır Veteriner Hekimlik mesleğim,

Tarih boyunca, her çağda, vardır İnsanlığa hizmetim,

Savaşta Yzb. Hüdai, Bilimde Süreyya Tahsin’im,

Gitmeseniz de bizim olan O köylere koşan benim,

Sizin için can veren, katledilen Volkan Lale’yim,

Covid denen illete aşıyı bulup hibe eden mucidim,

Fikirde Ziya Gökalp, İnançta Mehmet Akif’im.

Nevzat Algan
Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı