Afyonkarahisar VHO; “Veteriner Hekimler için suni tohumlama kursu gereksiz bir formalitedir.”

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası’nın duyurusudur.

Bilindiği üzere suni tohumlama uygulamalarını yürütme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bulunmakta ve bu yetki serbest Veteriner Hekimlere her yıl yapılan sözleşme ile devredilmektedir. Suni tohumlama yapmak isteyen Veteriner Hekimlere, 5 günlük bir kurs sonrası alabildikleri suni tohumlama sertifikaları şart koşulmaktadır.

Suni tohumlama uygulaması Veteriner Fakültesini başarıyla tamamlayıp kazandığı Veteriner Hekim unvanıyla diploma alan tüm meslektaşlarımızın rahatlıkla başarılı olabileceği minör bir uygulamadır. Osteosentez, sezaryen, enterotomi, gastrotomi, ovariohisterektomi, rumenotomi gibi birçok majör cerrahi operasyonu yapabilme yetki ve becerisine sahip Veteriner Hekimlerin suni tohumlama gibi minör bir uygulama için kurs ön koşuluna tabi tutulması, müfredatında suni tohumlama alanında ders bulunan yüksek lisans mezunu meslektaşlarımız için kabul edilemez ve gereksiz bir uygulamadır. Bununla birlikte sertifika, eğitmen, organizasyon ücretleri, ulaşım, konaklama giderleri gibi masraflar yeni mezun meslektaşlarımız için karşılanması güç külfetlerdir.

Açıklanan ve detaylandırılabilecek nedenlerle Veteriner Hekimler için suni tohumlama sertifikası alma zorunluluğunun kaldırılması, gerekli girişimlerin yapılması için T.V.H.B. Merkez Konseyi’mize Oda Başkanlığımız tarafından müracaatta bulunulmuştur. Mevzuat gereği Odalarımız tarafından düzenlenen suni tohumlama kursları Odaların maddi durumlarının güçlü olmaması ve kurs sayesinde mesleki etkinlikler ve çalışmalar için kaynak oluşturulabilmesi amacıyla ücretli olarak düzenlenmektedir. Bu kurslardan elde edilen çok küçük ve mütevazı gelirler yine meslektaşlarımız için sarf edilmektedir.

Hiçbir ücret veya maaş almadan yalnızca meslek ve memleket için mücadele eden meslek odası yöneticileri olarak bu süreçte söylemlerimizle eylemlerimizin tutarlı olması, camiamızda ve ilgili kamu kurumlarında farkındalık oluşabilmesi amacıyla her yıl ücretli olarak düzenlediğimiz suni tohumlama kursunu bu yıl ücretsiz düzenleme kararı aldık. (Kursiyer yalnızca Bakanlığa sertifika ücreti ödeyecektir.)

Onbeş kursiyerden oluşacak 2 grup halinde düzenlenecek kurslar için 21 Ekim 2022 tarihine kadar müracaatlar kabul edilecektir. Kurs talepleri toplandıktan sonra Bakanlık tarafından onaylandığı takdirde 07-11 Kasım 2022 ve 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde kurs düzenlenecektir.

Bilgi için Tel: 0 272 214 41 31