Afyonkarahisar VHO’nun düzenlediği ücretsiz suni tohumlama kursu hakkında önemli açıklama

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası ücretsiz olarak düzenleyecekleri suni tohumlama kursu hakkında yaptığı açıklamada; Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında görev yapan akademisyenlerin Veteriner Hekimlik mesleği için çok değerli olduklarını, Veteriner Hekimlerin Suni Tohumlama konusunda Veteriner Fakültelerinde çok iyi bir eğitim aldıklarını ve bu sebeple de ilave bir sertifikanın gereksiz olduğunu dile getiriyor.

Sayın Meslektaşlarımız,

12 Ekim 2022 tarihinde duyurusunu yaptığımız ’Suni Tohumlama Kursu’ için 30 kişilik kontenjanımız yoğun talep nedeniyle kısa sürede dolmuştur. Müracaat sırasına göre ilk 30 meslektaşımızın belirtilen tarihlerde düzenlenecek kursa katılım talepleri kabul edilmiştir. Odamız tarafından planlanacak yeni kurslarda, şu anda kabul
edemediğimiz talepler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Suni tohumlama kursu duyurumuzda yer alan, “Suni tohumlama uygulaması Veteriner Fakültesini başarıyla tamamlayıp kazandığı Veteriner Hekim unvanıyla diploma alan tüm meslektaşlarımızın rahatlıkla başarılı olabileceği minör bir uygulamadır.” cümlesinde geçen minör terimi nedeniyle, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Değerli Akademisyenlerimizin bir kısmından ’Suni Tohumlama uygulamasının minör bir uygulama olmadığı, aksine majör, çok önem arz eden bir uygulama’’ olduğu yönünde eleştiriler aldık.

Öncelikle ve önemle meslek camiamıza arz etmeliyiz ki; burada kullanılan terim, Dölerme ve Suni Tohumlama AD’nı, bu kürsünün bilimsel çalışmalarını ve Veteriner Hekimlik mesleğinin akademik eğitimindeki önemini kıymetsizleştirici bir niteleme olarak kullanılmamıştır. İlgi yazımızda tam aksi mahiyette, suni tohumlama kursunun “müfredatında suni tohumlama alanında ders bulunan yüksek lisans mezunu meslektaşlarımız için kabul edilemez ve gereksiz bir uygulamadır.” İfadesine yer verilmiştir.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yüceltici olduğuna inandığımız açıklamamız, esasen “6343 saylı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun; Madde 5 a)Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek” amir hükmü gereğince, aldığımız akademik eğitim sonrası kazandığımız ’Veteriner Hekim’ unvanı ile yapmaya muktedir olduğumuz bir hekimlik uygulaması için kurs ön koşulunun kabul edilemez olduğu yönündedir.

İzah edilen gerekçeler doğrultusunda Dölerme ve Suni Tohumlama AD çatısında görev yapan Değerli Akademisyenlerimizin kıymet ve önemini bir defa daha övgüyle takdir ediyoruz. Ayrıca; kursların ücretsiz olmasını desteklediklerini ve ücretsiz kursların düzenlenmesinde, gerekirse özveride bulunacaklarını, amaçlarının hiçbir zaman henüz yeni mezun maddi zorluklar çeken öğrencilerinden, kurs vasıtasıyla gelir elde etmek olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ifade etmeleri övgüyü fazlasıyla hak eden, takdire şayan bir tutumdur.

Diğer taraftan; suni tohumlama kurslarının gerekliliğini savunmak amacıyla; kursların, Veteriner Hekimler harici meslek mensuplarının suni tohumlama yapabilmesine bir engel oluşturduğu yönündeki söylemler de tartışmaya açıktır. Zira suni tohumlama uygulaması, Veteriner Hekim unvanını taşımayı gerektiren, hem ilmi hem de kanuni olarak kesin hüküm altında olan bir husustur. Bu hususta “6343 sayılı Kanun Madde 11 – (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.” hükmü, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıktır. Dolayısı ile uygulaması öncesinde, uygulama sırasında ve/veya sonrasında hekimlik bilgisiyle muayene gerektiren bir uygulamanın veteriner hekimler dışında bir meslek mensubu tarafından yapılması mümkün görülmemektedir. Her türlü meslek taassubundan uzak olan bir anlayışla vurguladığımız bu gerçeklik, veteriner sağlık alanında görev yapan çok değerli tüm paydaşlarımızı ötekileştirmeyen, sadece yetki aşımı ile karşı karşıya kalmaktan koruyan bir niteliktedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Muhammed Nevzat ALGAN
Yönetim Kurulu a.
Başkan