Karayaka Koyunu Islah Projesi ile küçükbaş elit sürüler hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Giresun ve Trabzon illerinde yürütülmekte olan “Halk Elinde Karayaka Koyunu Islahı Alt Projeleri”ne ait 2022 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun ve Trabzon illerinde yürütülen alt projelerle birlikte; Karadeniz iklimi ve coğrafi şartlarına adaptasyon sağlamış kalın-kaba yapağılı ve yağsız kuyruklu karayaka ırkı koyununun halk elinde ıslah çalışmalarının yürütülmesi neticesinde ırkın fiziki ve verim özelliklerini taşıyan taban ve elit sürülerin elde edilmesi amaçlanıyor.

Projenin Yürütme Kurulu Toplantısına; Bakanlık TAGEM yetkilileri, Giresun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, Giresun ve Trabzon Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri, Proje Lideri, Giresun ve Trabzon İlleri Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları ve proje çalışanları katılım sağladı.

TAGEM yetkilileri tarafından toplantı öncesinde projeye dahil olan koyun yetiştiricilerinin örnekleme yöntemiyle saha denetimleri gerçekleştirildi. Toplantıda, her iki ilin proje sorumluları tarafından saha çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapıldı ve yapılan çalışmalar yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

Giresun ilinde 2011-2015 yılları arasında yürütülen 1’inci ıslah projesine dahil olan koyun yetiştiricilerine 1 milyon 354 bin lira ve 2018 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan 2’nci ıslah projesine dahil olan koyun yetiştiricilerine de 1 milyon 622 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 976 bin lira nakdi destek sağlandı.