Ali Eroğlu’ndan TVHB’nin 50. Büyük Kongresi için adaylık açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 50. Dönem Büyük Kongresi 26-27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. 49. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanlığını yürüten Ali Eroğlu, TVHB’nin 50. Büyük Kongresi için tekrar aday olacağını açıkladı. İşte o basın açıklaması;

6-7 Kasım 2021 tarihinde yapılan 49. Büyük Kongresinde çok değerli delegasyonun teveccühü ve destekleri ile Merkez Konseyi Yönetimine layık görülmüştük.

Göreve geldiğimizden bu yana en büyük arzumuz ve hedefimiz; eğitimden saha uygulamalarına, Bakanlık teşkilatı yapılanmasından, istihdam ve yasal haklara kadar sorunları çözüme kavuşturulmuş, uygulamalarında çağdaş normları yakalamış, standartları yüksek bir veteriner hekimliğin ülkemize ve meslektaşlarımıza kazandırılması olmuştur.

Büyük gayret ve emek ile ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için en doğrusunu yapmanın mücadelesi verilmiştir.

Baştan beri ifade ettiğimiz gibi samimiyet ile hiçbir zaman ön yargılı bir davranış içinde olmadan, bireyleri ve bireyselliği esas almak yerine kurumsal akıl ve ihtiyaçlara değer vererek hareket ettik. Sorunların çözümünün, karşıtlıkların çatışmasından değil, farklı düşüncelerin ya da alternatiflerin diyalog zemininde uzlaşmasından geçtiğini bilerek, çalışmalarımızda çözüm odaklı olmayı prensip edindik.

Görev dönemimizde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 6343 Sayılı Kuruluş Kanununda tanımlanan misyonunu gerçekleştirmek için karşılıklı güven, paylaşım, dayanışma içinde vizyoner yaklaşım ve uygulamalar sergileyerek, Devlet ricalinde ve kamu bürokrasisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin farkındalığı ortaya konulmuştur.

49. faaliyet döneminde; 68 yıllık geçmişi olan meslek örgütümüzün en iyi şekilde temsiline, saygınlığının korunmasına ve etkinliğine önem verilmiş, meslektaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleğin meslek kurallarına yakışır şekilde icrasının temini için gayret gösterilmiştir.

Problemlerin çözümüne uzlaşı çerçevesinde yaklaşmak temel ilkemiz olmuş, bu çerçevede başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile yakın diyaloglar kurulmuştur. Mesleki politikalar ve veteriner hekimlerin özlük hakları ile ilgili sorunlar için TBMM, siyasiler, YÖK, kamu otoriteleri ve ilgili tüm paydaşlar nezdinde faaliyetler icra edilmiş ve ciddi bir farkındalık geliştirilmiştir. Bu çalışmaların olumlu sonuçları alınmış ve daha ileri seviyelerde alınmaya devam edilecektir.

Nitekim pek çok faaliyetlerimiz içerisinde, mesleğimizin ve meslek kuruluşumuzun ehemmiyetinin somut bir göstergesi olduğu üzere: Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2019 ve 2020 yılları Yatırım Programının Politika ve Tedbirler bölümünde veteriner hekimlik hizmetleri konusunda sorumlu kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği yapılacak kuruluş Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tanımlanmış, o gün başlatılan çalışmalar ilgili Genel Müdürlükler ile birlikte sürdürülmektedir.

Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol olan Tek Sağlık uygulamaları konusunda disiplinler arası çalışmaların yapılacağı, işlevsel yapıların oluşturulması için yoğun gayret gösterilmiş, bu bağlamda doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulması önerilmişti. Önemine binaen bu çalışmalar sürdürülmektedir.

Covid-19 sebebiyle, Cumhurbaşkanlığı Teknoloji, Bilim ve Yenilik Politikaları Kurulunda oluşturulan Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubunda ülkemizde uygulanması gereken öncelikli politikalar belirlenmiş, TVHB bu çalışma grubunda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmek üzere hazırlanan sonuç raporunda, Tek Sağlık, Kamu yapılanması, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim (Veteriner Fakülteleri) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık, İş hayatında veteriner hekimlere destek gibi konular temel politika önerileri olarak yer almıştı.

Bunun sonucunda 2021 Yeni Ekonomik Programda (YEP) Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü’nün kurulması ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığında oluşturulan Gıda Güvenliği ve Hayvancılık İhtisas Komisyonlarında geçtiğimiz günlerde TVHB temsilcisi olarak Bilim Kurulu Üyelerimize yer verilmesi önemli gelişmelerdir.

E-reçete-İTS-ATS, sağlıkta şiddet, veteriner hekimlik eğitiminde yapay zeka ve dijitalizasyon, kırsal kalkınma destekleri içerisinde veteriner hekimlerinde yer alması, tek sağlık, hayvan refahı, pet kimliklendirme, kamuda istihdam, Fiili Hizmet Zammı(yıpranma payı), Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık, Veteriner Fakültelerinde olması gereken asgari koşullar ve minimum kriterler, Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) vb. faaliyetler çalışmalarımızın öncelikli konuları arasında ciddi yer tutmuş ve önemli sonuçlar alınmıştır.

E-Reçete uygulamalarındaki sorunlar adım adım ortadan kaldırılmakta olup, Göreve başladığımız gün ile bugün gelinen nokta oldukça farklıdır. Daha da iyi bir noktaya taşınması için çalışmalarımız dikkatle yürütülmektedir.

Veteriner Fakültelerinde Eğitim ve Öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için Asgari Koşullar ve Minimum Kriterler TVHB ile Dekanlar Konseyi’nin gayretleri sonucu geçen yıl YÖK tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştu. Konu titizlikle takip edilmektedir.

Ayrıca, yüzdelik dilim, başarı sıralaması (taban puan), Veteriner Fakültelerindeki öğrenci kontenjanı, Ana Bilim dalları ile fakülte adlarında yer alan “LİK“ ekinin kaldırılması, Veteriner Fakültelerinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar maaş verilmesi önemli çalışma konularımız arasındadır.

Sağlık hizmetleri sınıfında, hizmetlerinin tamamının insan sağlığına dönük olmasına rağmen beşeri sağlık meslek grubuna verilen haklardan mahrum kalan veteriner hekimlerin hak ettikleri özlük haklarını alabilmeleri ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmeleri için ciddi çalışmalarımız oldu. Bu konuda yargı da dahil olmak her türlü girişimlerin yapılmasına devam edilecektir.

25 Nisan 2022 de görevi başında alçakça katledilen meslek şehidimiz Volkan Lale için 30 Nisan da Ankara’da Ulus meydanında şiddeti lanetleyen bir gösteri ve açıklama yapılmış, geride bıraktığı ailesine katkı amacıyla başlatılan yardım kampanyası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştır.

2019 yılının Haziran ayında Sayın Tarım ve Orman Bakanın olurları ile oluşturulan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu, ilk toplantısını 9 ocak 2020 de yapmış, pandemi ve konuyla ilgi bürokratların kısa zaman aralıkları ile değişmeleri gecikmeler sebep olmuş, ikinci toplantı 14 Eylül 2022’de yapılarak uzmanlık alanları belirlenmiş süreç devam etmektedir.

22 Aralık 2021 tarihinde Oda Başkanlarımızın katılımlarıyla Sayın Tarım ve Orman Bakanı ile birlikte toplantı yapılmış, toplantıda mesleğimizin tüm sorunları ve taleplerimiz gündeme getirilmiş, Bakanlık ve TVHB’nin iş birliği ile bir çalıştay yapılmasına karar verilmişti.

Çalışma konu başlıkları; 1-Hayvan sağlığı, 2-Kimliklendirme, hayvan hareketleri ve ticareti (pazarlama), 3- Hayvan refahı, çevre ve yaban hayatı, 4-Hayvan ıslahı, beslenme ve yetiştiricilik politikaları, 5-Eğitim, öğretim ve araştırma komisyonu, 6- Mesleki örgütlenme, politikalar, etik ve mevzuat komisyonu, 7-Veteriner tıbbi ürünler komisyonu, 8-Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği komisyonu, 9- Su hayvanları ve veteriner hekimlik olan ve mesleğimizin geleceğinin stratejisi ve veteriner hekimliğin vizyonu açısından çok önemli gördüğümüz Türk Veteriner Hekimliği Çalıştayı en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Çalışmalarımızın bir kısmı, tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de çok ciddi anlamda etkileyen Covid-19 sebebiyle kesintilere uğramış, gecikmiş olsa da sonuçlandırma konusundaki çaba ve kararlılığımız sürmektedir.

Değerli Meslektaşlarım;

Büyüklerimiz şöyle der; “ İddiası olanlar toplar, ihtiraslı olanlar parçalar. Meslekte birlik ve dayanışma amacıyla başlattığımız iddiamız; yeni anlayış ve vizyoner yaklaşımla bugün de devam ettirilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN gösterdiği istikamette, istiklâl ve istikbal şairimiz Âkif’in mesleğinin temsilcileriyiz.
Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve mesleğimiz için varız, var olmaya devam edeceğiz.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı, hassasiyetle ve çoğulcu bir anlayışla yüceltmek hususundaki mücadelemiz devam edecektir.

Meslek Örgütümüzün kapıları her meslektaşımıza sonuna kadar açık olmuştur ve açık olacaktır.

Mesleğimizin her bir ferdi çok kıymetlidir. Bu itibarla her meslektaşımız en üst düzeyde hizmeti ve değeri hak etmektedir.

Bugüne kadar TVHB Merkez Konseyi mesleğimizin ve meslektaşlarımızın zararına olacak hiçbir şeyin altına imza atmamıştır, bundan sonra da atmayacaktır.

50. Olağan Büyük Kongremizin, geleceğin meslekleri arasında yer alan mesleğimize ve meslek örgütümüze yeni ufuklar açacağına ve güç katacağına inancım tamdır. Bu itibarla mesleğimizin yeni açılımlara ihtiyacının olduğunun, konjonktürel değil kalıcı uygulamaların olması gerektiğinin altını çizmek isterim.

İzah etmeye çalıştığım ilkelerimiz, ortak hedeflerimiz, inançlarımız, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, Oda Başkanlarımız ve meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişareler sonucu, kıymetli teşvik ve destekleri ile arkadaşlarımla birlikte TVHB Merkez Konseyinde görev almak üzere adayız.

Tüm bu deneyim ve birikimler çerçevesinde yeni dönem ilkelerimiz ve izlenecek yollar belirlenmiş olup 49. Dönem; başta mesleki haklar, kamuda istihdam, eğitim-öğretim, Serbest Veteriner Hekimlik hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar olmak üzere mesleğimizle ilgili bugüne kadar atılan adımlar ve yaratılan farkındalıklar ile daha fazla sonuç alınan bir dönem olacaktır.

Oda Başkanlıklarımız etki ve statülerini güçlendirme kapsamında il Hıfzısıhha Kurulu, bulaşıcı hayvan hastalıkları komisyonu, kurban komisyonu, il pandemi kurulları gibi mesleği ilgilendiren tüm komisyon ve kurullarda yer almaları,

Tabela ve reklam, disiplin, muayenehane-poliklinik ve hastane yönetmelikleri gibi konuların acil olarak revize edilerek hayata geçirilmesi,

TVHB olarak, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile yapılan yetki devirlerinin kısmi olmaktan çıkarılarak, tam yetki devirleri ile iş ve işlemlerin yürütülmesi,

2021 yılında kurularak aktif hale getirilen ve her Veteriner Fakültesinde temsilciliği olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Öğrenci Konseyi’nin çalışmalarının daha ileri noktalara taşınması,

Kuruluşunu yaptığımız Türkiye Veteriner Stratejik Araştırma Merkezi (TÜVSAM) ve mezuniyet sonrası veteriner hekim eğitimini kapsayan Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitim ve Gelişimi (VETSEG) ile ilgili çalışmalarımız yeni dönemin öncelikli konuları arasında olacaktır.

TVHB sorunların değil çözümlerin yanında olmaya devam edecektir. Adaylığımı belirtirken, bu süreçte mesleğimiz ve mensuplarına yakışır, her delegenin özgür iradesine saygı duyulan bir seçim olacağına, ülkemiz ve mesleğimizin hak ettiği saygınlığının kazanacağına inanıyoruz.

Başarının önce inanmaktan, sonra saygı, sevgi, paylaşım, birlik, beraberlik, dayanışma ve çok çalışmaktan geçtiğini ifade ederken, üstün ferasetinden şüphe duymadığımız veteriner hekim camiamızın en doğru kararı vereceğini ve hep birlikte başaracağımızı biliyoruz.

Değerli Oda Başkanlarımızın, değerli delegelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın desteklerini talep ediyor, sonuçların ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum.

“GÜVEN VE BİRLİK İÇİNDE DAİMA İLERİYE”

Ali Eroğlu
TVHB Merkez Konseyi Başkanı