Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın TVHB 50. Büyük Kongre Konuşması (Video)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın TVHB 50. Büyük Kongre Konuşması