İsmail Bilal Güldal’ın TVHB 50. Büyük Kongre Konuşması (Video)

Kütahya Veteriner Hekimleri Odası Delegesi İsmail Bilal Güldal’ın TVHB 50. Büyük Kongre Konuşması