Ekonomik Yatırımlara 7 Milyon TL’ye %50 Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal yatırım yatırımcılarına 7.000.000,00 ₺ tutarın  %50’si kadar hibe desteği sağlanacaktır.

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri (Biyogaz, Güneş, Jeotermal)
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,
 • Modern seralar,
 • Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 • Kanatlı Yetiştiriciliği,
 • Arı Ürünlerinin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar
 • Süt toplama merkezleri

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları;

Yeni tesis başvurularında, 7.000.000 TL,
Tamamlama başvurularında 5.000.000 TL 
Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL’dir.

Yatırım konularında hibe desteği verilecektir.

İlgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını 09.12.2022-10.02.2023 tarihleri arasında www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için tebliğ ve uygulama esasları dokümanlarına başvuru adresindeki mevzuat bölümünden ve https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/452/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi adresinden ulaşabilir.

Haber: Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü