TVHB; “10.000 den fazla genç meslektaşımız atanmayı beklemektedir”

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi’nin Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi’nin personel alımına ilişkin açıklaması hakkındaki basın duyurusudur.

Kamuoyuna duyurulur

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi, Bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Bakanlığa 1200 personel alımı sürecinin devam ettiğini belirtmiştir. Çalışma alanlarının çeşitliği ve kapsamı düşünüldüğünde oldukça hayati ve iş yükünün devasa olduğu ilgili Bakanlığa alınacak personel sayısı beklentilerin çok altında kalmıştır. Telaffuz edilen sayının içinde veteriner hekimlerin oranının ise önceki alımlardaki sayı düşünüldüğünde oldukça düşük kalacağı ortadadır.

Bilindiği gibi ülkemizde veteriner hekimler, kamuda koruyucu hekimlik, gıda denetimi ve kontrolü, yerel yönetimlerde gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı ve sahipsiz hayvanlar, kamu dışında serbest veteriner hekim olarak koruyucu hekimlik, ev ve çiftlik hayvanlarına yönelik sağlık hizmetleri, ilaç sektöründe yöneticilik ve AR-GE faaliyetleri, hayvancılık politikalarının şekillendirilmesi, aşı geliştirilmesi ve üretimi gibi birçok alanda hizmet vermektedirler. Yani veteriner hekimlik sağlıkla başlayan, ekonomiyle devam eden, birey ve ülke için hayati olan bütün konuların merkezinde yer alan bir meslektir.

Gelişmiş ülkeler gelecek planlamalarını yaparken eğitimi ve istihdamı birlikte düşünürler. Zira eğitim ülkelerin gelişiminde en temel ve en önemli ilk adımdır.  Ülkemizde plansız bir şekilde açılan 32 fakülteden önümüzdeki 15 yılda mevcut veteriner hekim sayısı kadar yeni mezun meslektaşımızın sahaya çıkması beklenmektedir. Bu durumun istihdam açığı yaratacağı, meslek barışını bozacak bir rekabet anlayışına neden olabileceği, özlük hakları başta olmak üzere, sağlıkta ticarileşme gibi sorunlara neden olacağı açıktır. Mevcut durumda 10.000 den fazla genç meslektaşımız atanmayı beklemektedir. İhtiyaçtan fazla diplomalı gencin varlığı hem bu gençlerin hayallerini yok etmekte, hem de eğitime yapılan bu yatırımın karşılıksız kalmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere veteriner hekimlik eğitimi en pahalı eğitimlerden biridir. Derhal önlem alınmazsa, ekonomik ve sosyal sonuçlarının yanında son zamanlarda artan beyin göçüne genç veteriner hekimlerin de artan oranda katılacağı kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

İlgili Bakanlıklar derhal acil önlemler almalı, uzun vadede başta eğitim olmak üzere istihdam ihtiyacı göz önüne alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.  İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, salgın hastalıklar, açlık riski, antimikrobiyal direnç ve hayvan refahı konularında oynadığı kilit rol nedeniyle veteriner hekimlik dünyada geleceğin en stratejik mesleği olarak görülmektedir. Ülkemizde de bu gerçeğin fark edilmesi ve ciddi adımların atılması hepimizin yararına olacaktır.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı