Bolu İl Kuraklık Eylem Planı Komisyonundan 2023 Kararları

Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla, Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2023 yılı eylemleri karara bağlandı.

15 Aralık 2022 tarihinde Valilik Toplantı Salonunda Bolu Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Abid Öztoprak başkanlığında paydaş kurumların katılımı ile kararlar değerlendirilirken, yapılan fikir alışverişi neticesinde eksiklikler tamamlanarak karara bağlandı.

Toplantı açılışında konuşan Vali Yardımcısı Sayın Dr. Abdullah Abid Öztoprak;

“Değişen iklim ve yağış hareketleri ile suyu tasarruflu ve verimli kullanmak kritik öneme haiz olmuştur. Özellikle tarımsal sulamada kullandığımız suları basınçlı sulama sistemleri ile maksimum verimde kullanmak gibi önemli adımlarlar su tasarrufu sağlanabilecektir. Tarım alanlarında, özel alanlarda yapacağımız tasarruflarla kendimize, ülkemize, dünyaya katkıda bulunacağız. Bu kapsamda kurumlarımız beraber hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle yürütecektir” dedi.

Toplantıda, Kuraklık Eylem Planı ve Yönetmelik hakkında bilgilerin yer aldığı sunum yapıldı. Toplantının amaçları arasında kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilerek koordinasyonun sağlanması, sürdürülebilir sulama suyu kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması, kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin azaltılması, vb. konular ele alındı. Paydaş kurumların yetkilileri tarafından Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların 2023 yılında da titizlikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.