“Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu” toplandı

02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu ” üçüncü toplantısı 27 Aralık 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık tarafından temsil edildiği Kurula Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Dönem Başkanı Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlı ile birlikte Veteriner Fakülteleri Dekanları Prof. Dr. Abdullah İnci, Prof. Dr. Güven Kaşıkcı, Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Güçlü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen ve Şap Enstitüsünden Dr. Can Çokçalışkan katıldı.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu’nun, 14 Eylül’deki son kurul toplantısından bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gündemi aktardığı sunumla başlayan Kurulda; Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu (VUK) Sekretarya hizmetlerinin yürütüleceği birim, uzmanlık eğitimi verilecek yerler, uzmanlık dalları ve komisyonlarda görev alacak üyeler konuları değerlendirildi.