TVHB Oda Başkanları Toplantısı  Ankara’da Gerçekleştirildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin daveti ile 56 veteriner hekimler odasının başkan ve yöneticileri  14-15 Ocak 2023 tarihlerinde  Ankara’da toplandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelen meslek örgütü yöneticileri, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. TVHB Merkez Konseyi Başkanı  Prof. Dr. Murat ARSLAN  Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“Ortak akıl ile çözüm yolları arandı”

Yeni seçilen TVHB Merkez Konsey yönetimince düzenlenen bu ilk oda başkanları toplantısının gündem maddeleri daha önce oda başkanlarına gönderilen bir ankete yapılan geri dönüşleri değerlendirilerek belirlendi ve iki tam gün boyunca bu gündem maddeleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda veteriner hekimlik mesleğinin uygulanması ve yaşanan önemli sorunlar masaya yatırıldı ve ortak akıl ile çözüm yolları arandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden toplantı sonrasında bir basın açıklaması yayımlayandı. Yapılan açıklamaya göre “Mesleki Hak ve Yetkilerin Talep Edilmesinde İzlenecek Takvimin Belirlenmesi” en önemli başlık oldu. Açıklamanın tamamı şöyle;

“Özellikle son 40 yıllık süreçte veteriner hekimlerin hak ve yetki kayıplarına dikkat çekilen oda başkanları toplantısında eğitim, istihdam, etik ve deontoloji, meslek odalarının kurumsallaşması, farklı alanlarda çalışan meslektaşların özlük hakları, serbest veteriner hekimlerin sorunları, e-reçete, İTS, ATS, Pet-Vet protokolü ve aksaklıkları, gıda işletmelerinde ve yerel yönetimlerde çalışan meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye’deki hayvancılığın ve üreticilerin içinde olduğu zor durum da değerlendirildi.

Özetle; Veteriner hekimliğin çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğu ve bu çalışma alanlarının her birinin kendine özgü birikmiş sorunları olduğu dile getirildi. Sorunların çözümü konusunda meslek örgütlerimizin daha aktif olması, sahadan ve akademiden alacakları destekle mesleki mücadeleyi yönlendirmeleri gerektiği ifade edildi.

Toplantının en önemli çıktısı ve üzerinde geniş mutabakat sağlanan nokta ise “Mesleki Hak ve Yetkilerin Talep Edilmesinde İzlenecek Takvimin Belirlenmesi” oldu.

Bu amaçla izlenecek takvim yakın zamanda mesleki kamuoyuyla paylaşılacaktır. Atılacak adımlar yıllardır görmezden gelinen, ötekileştirilen, kanunlarla verilen hakları yok sayılan bir mesleğin sesinin yetkililere duyurulması ve veteriner hekimlere yapılan haksızlığın kamuoyuna etkili bir şekilde iletilmesini içerecektir. Kamuoyuna yapılacak bilgilendirmede yaşanan olumsuzlukların esasen, toplum ve çevre sağlığına, güvenilir ve yeterli gıdaya, yetiştiricilere, hayvancılığımıza ve ekonomimize zarar verdiği anlatılacaktır. Toplantının sonuç raporu da yakın zamanda yetkililer ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Raporda, biriken sorunların çözümleri talep edilecek; 40 yıldır süren çözümsüzlük devam ettiği takdirde TVHB, veteriner hekim odaları ile birlikte tüm demokratik haklarını kullanacak, Şubat ayı sonunda Ankara’da veteriner hekimlerin ve veteriner fakültesi öğrencilerinin katılacağı, yetiştiricilerin ve hasta yakınlarının da destek vereceği, tarihimizin en büyük buluşması gerçekleştirilecektir.”

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konsey Başkanı

Haber: Türk Veteriner Hekimleri Birliği