Veteriner Hekimler Derneği Tarihi ve Kurucu Üyeleri

Osmanlı Devletinde ilk dernekleşme çalışmalar 2.Meşrutiyetin ilanından sonra başladı, ilk dernek İstanbulda Osmanlı Cemiyet-i İlmiyye-i Baytariyesi adıyla 26 Ağustos 1908 tarihinde kuruldu.

Devam
WhatsApp İletişim Hattı