Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın